Поставување на нов крак од канализационата мрежа во с.Куклиш

Поставување на нов крак од канализационата мрежа во с.Куклиш

1450
0
АКЦИЈА

Екипи на одделението „Водовод и канализација“ при ЈПКД  „Комуналец“, започна со  поставување на нов крак на  фекална канализација во горниот дел на с.Куклиш. Со ова се овозможува приклучување на постојаната канализациона мрежа на домаќинствата што живеат во овој дел на населеното место. Се планира поставување на уште неколку нови краци  фекална канализација и на други делови  низ с. Куклиш, се со цел на повеке домаќинства да им се овозможи приклучок до канализационата мрежа.