Отварање на ГТЦ Глобал

Отварање на ГТЦ Глобал

774
0
АКЦИЈА

ЈПКД „Комуналец„ Струмица ги известува граѓаните дека по целосното реновирање на неопожарениот дел од ГТЦ Глобал истиот е отворен за работа. Со бетонирањето на делот за дотур на роба сите тезги можат непречено да функционират. Воедно се известуват и сите правни и физички лица дека има слободни тезги за изнајмување. Сите заинтересирани за повеќе информации можат да се обратат кај Раководителот на Глобал или на телефонскиот број 075 248 528.