Одржување на фонтаните во градот

Одржување на фонтаните во градот

1868
0
АКЦИЈА

Работна единица од одделението “Водовод и канализација“ при Јавното претпријатие за комунални дејности “Комуналец“ извршија генерално чистење во склоп на тековното одржување во летниот период на фонтаната на пресекот на булеварите “Маршал Тито“ и “Гоце Делчев“.