Одлуки по огласи за вработување

Одлуки по огласи за вработување

399
0
АКЦИЈА

Почитувани , согласност Законот за административни работници, донесена е одлуката за вработување на административен работник во ЈПКД Комуналец – Стурмица.


 

Целоноста одлука можете да ја прочитате овде