Одлука по оглас 03/22

Одлука по оглас 03/22

143
0
АКЦИЈА

Врз основа на објавениот оглас 03/22, донесена е одлука за избор на кандидати.


 

Целонсата одлука можете да ја видете овде