Одлука по интерен оглас бр.1 2022 година

Одлука по интерен оглас бр.1 2022 година

82
0
АКЦИЈА

Почитувани, одлуките по интерниот оглас распишан на дата 18 Октомври оваа година можат да се погледнат овде и овде