Оглас за продажба по пат на јавно наддавање

Оглас за продажба по пат на јавно наддавање

336
0
АКЦИЈА

По претходно утврден расход на основни средства и опрема сопственост на ЈПКД “Комуналец“ Струмица се организира продажба по пат на јавно наддавање


 

Целосниот оглас можете да го видете овде.