Обновен мостот во индустриска зона Сачево

Обновен мостот во индустриска зона Сачево

1607
0
АКЦИЈА

Работната единица од одделението Механизација приЈавното претпријатие за комунални дејности “Комуналец“ изврши санирање и обнова на мостот над каналот во индустриска зона Сачево.