Најлесните материјали за рециклажа

Најлесните материјали за рециклажа

2039
0
АКЦИЈА

Хартија


Сите видови хартија кои се користат во домот, на работа, или било каде, можат да се рециклираат, а во процесот на преработка се добива пулпа од која се произведува нова хартија.

Стакло

Сите видови на стакло, освен огноотпорно стакло, се материјал кој се рециклира при што на многу поедноставен начин (стаклото се крши на ситни парчиња и се топи) се добиваат нови производи од стакло или пак некои стаклени амбалажи можат повторно да се полнат по нивно темелно прочистување. Кој тоа носеше празни пивски шишиња до дуќан за да купи пиво?

Пластика

Пластиката како материјал кој не се разградува во околината е дури опасен ако не се рециклира, поради канцерогените елементи во самата структура на пластиката. Со рециклирањето се добиваат ситни пластични парчиња кои потоа се користат во производство на било какви пластични производи.

Текстил

Најпознатиот материјал кој се рециклира е текстилот, воглавно поради едноставното донирање на употребувана облека или нејзино повторно продавање. Исто така кај нас познатите черги, кои постарите паметно ги правеа од стари парчиња облека, се одличен пример за рециклажа на текстилот.

Метал

Мeталните материјали (најчесто алуминиумски или железни амбалажи) се најполезни за рециклажа поради големата потреба од метални суровини, кои потоа се користат повторно за производство на истите производи или за било кои други метални производи.