Машинско миење и метење на улиците

Машинско миење и метење на улиците

1879
0
АКЦИЈА

Во насока на подобрување на хигиената, во рамките на редовното одржување на локалните улици и патишта, работни единици од ЈПКД “Комуналец“ со специјално возило “метлачка” извршено е машинско метење, како и миење со цистерна на улиците во Општина Струмица.