Локални диви депони

Локални диви депони

1746
0
АКЦИЈА

Само една недела по завршување на акцијата за чистење на неправилно одложениот комунален отпад во повеќе населени места на територијата на Опшина Струмица, на веке исчистено место на локалниот пат Куклиш-Муртино се појави нова депонија. Зачудени сме од неодговорното и несовесно постапување на некои граѓани.Одделението “Комунална хигиена“ при ЈКПД “Комуналец“ во соработка со Општина Струмица е постојано на терен, но и ние граѓаните треба да допринесеме за да имаме почиста животна средина.