Косење на тревата во населено место Градско Балдовци

Косење на тревата во населено место Градско Балдовци

1933
0
АКЦИЈА

Понеделник, 31.07.2017 година екипа од одделот Градско Зеленило, извршија косење на тревата покрај патот и дворот на основното учулиште Никола Вапцаров  во населеното место Градско Балдовци.