Квартален Извештај за период 01.01-30.06.2023

Квартален Извештај за период 01.01-30.06.2023

159
0
АКЦИЈА

Во прилог го прикачуваме кварталниот извештај за ЈПКД Комуналец Струмица


 

За преглед кликнете овде