Изграден потпорен ѕид на горниот дел од градските гробишта

Изграден потпорен ѕид на горниот дел од градските гробишта

1585
0
АКЦИЈА

Во склоп на годишниот план за работа за 2019 година “Одделението за управување и одржување на гробишта“ при ЈПКД “Комуналец“ заврши со изградбата на потпорниот ѕид кај новата парцела, по што ќе се продолжи со изградба на потребната инфраструктура.