Изградба на одводнна канализација во Индустриска зона Струмица

Изградба на одводнна канализација во Индустриска зона Струмица

762
0
АКЦИЈА

ЈПКД „Комуналец„ деновиве започна со поставување на сливници за атмосверска канализација како и шахти за фекална канализација во индустртиската зона која се наога на излезот од Струмица према Просениково. Со ова комлетно ке биде функционален доводниот и канализациониот систем во оваа зона и ке се овозможи нормално фукционирање на постоечките и новите индустриски објекти во зоната.