Изградба на нов кружен тек

Изградба на нов кружен тек

915
0
АКЦИЈА

Екипа на ЈПКД Комуналец деновиве е вклучена во изградба на нов кружен тек на раскрсниците помеѓу улиците Ленинова и 24 Октомври. Со оваа сообраќајно решение ќе се подобри безбедноста во сообраќајот , а со негово понатамошно холтикултурно уредување од страна на ЈПКД Комуналец овој дел од градот ќе добие нов урбан изглед. Поради присуство на работници и механизација се молат сите учесници во собраќајот да се однесуваат внимателно со што би се избегнале несакани ситуации на овој дел од градот.