ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ЈПКД “КОМУНАЛЕЦ“ СТРУМИЦА ЗА ПЕРИОД I –XII МЕСЕЦ...

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ЈПКД “КОМУНАЛЕЦ“ СТРУМИЦА ЗА ПЕРИОД I –XII МЕСЕЦ 2019 ГОДИНА

671
0
АКЦИЈА

ПРЕЗЕМИ ТУКА: ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ЈПКД “КОМУНАЛЕЦ“ СТРУМИЦА ЗА ПЕРИОД I –XII МЕСЕЦ 2019 ГОДИНА