Известување: Продолжува делењето канти за отпадоци во населено место Свидовица

Известување: Продолжува делењето канти за отпадоци во населено место Свидовица

1448
0
АКЦИЈА

Во склоп на еколошката кампања “Еко Фронт“ која ја спроведуваат Општина Струмица  и Јавното претпријатие за комунални дејности “Комуналец“, продолжуваат со акцијата на делење на канти за отпадоци за индивидуалните домаќинства. Ги известуваме граѓаните на населено место Свидовица дека денес 29.08  акцијата ке се изврши кај нив.