Изведба на нова одводна мрежа во Детската градинка во Градскиот парк

Изведба на нова одводна мрежа во Детската градинка во Градскиот парк

180
0
АКЦИЈА
Екипа од Водовод и канализација при „ ЈПКД Комуналец „ Струмица завршува со поставување на нова атмосверска одводна канализациона мрежа во дворот на Детската градинка во Градскиот парк која моментално се реновира.
Со изведувањето на овој зафат целиот околен простор како и двор на детската градинка ке се обезбеди од поплави и наноси на вода по поројните дождови со цел целиот овој простор да биде побезбеден и похигиенски со што би се овозможило максималмо користење на дворот од градинката за игра и забава на сите деца. Ние се стремиме сите деца уште од најрана воздраст да бидат опкружени со чиста и здрава животна средина и со тоа уште од млади нозе да ја засакаат природата и и да се грижат за нивната животна средина.

хххжПОикујгрфесља-*9


76Ѕ543Е2Њ1Љ