Избрани членови на управен и надзорен одбор на ЈПКД “Комуналец“

Избрани членови на управен и надзорен одбор на ЈПКД “Комуналец“

2143
0
АКЦИЈА

За членови на управен одбор на Јавното претпријатие за комунални дејности “Комуналец“ Струмица се именуваат:


Ристо Бонев

Борис Стојанов

Миле Милановиќ

Софче Димитријева

Стојан Иванов

 

За членови на надзорен одбор на Јавното претпријатие за комунални дејности “Комуналец“ Струмица се именуваат:

Живорад Ќурчиев

Гордана Ќосева

Лиља Манинска

Ристо Годев

Иван Вета