“Еко Фронт” со акција за чистење и косење на просторот долж трим патеката...

“Еко Фронт” со акција за чистење и косење на просторот долж трим патеката “Ловен дом – Св. Илија”

1906
0
АКЦИЈА

Во склоп на кампањата “Еко Фронт” во тек е спроведување на акција за чистење и косење на просторот околу манастирската црква “Св. Илија” како и долж трим патеката “Ловен дом – Св. Илија”


Општина Струмица и Јавното претпријатие за комунални дејности “Комуналец” ќе спроведуваат слични акции на целата територија на oпштината за косење на нараснатите тревни површини кои се резултат на обемните врнежи на дожд во изминатиот период.