“Еко Фронт“ акција за генерално чистење на Спомен костурницата

“Еко Фронт“ акција за генерално чистење на Спомен костурницата

1792
0
АКЦИЈА

Во склоп на еко кампањата “Еко Фронт“, работни единици од одделенијата „Комунална хигиена” и „Градско зеленило“ при јавното претпријатие за комунални дејности „Комуналец” започнаа акција за генерално чистење на Спомен Костурницата на ридот Самораница над градот. Целта на акцијата е да се зачува генералната слика на најчиста општина во Македонија.