Единаесета седница на “Здружението на даватели на комунални услуги AДКОМ“

Единаесета седница на “Здружението на даватели на комунални услуги AДКОМ“

1522
0
АКЦИЈА

АДКОМ, “Здружението на даватели на комунални услуги“ е невладина и непрофитабилна организација која ги здружува сите Јавни комунални претпријатија во  државата и делува да се подобрат услугите кон граѓаните. Исто така ги застапува интересите на ЈП во смисла на подобрување на условите за работа. Своето работење АТКОМ го има организирано преку комисии чии членови се вработени во ЈКП кои редовно и активно одржуваат состаноци, каде се изнаоѓаат решенија за проблеми во тековното работење. Вчера 14.03.2019 година,  се одржа единаесета седница на заедничка маса директорите на ЈКП  од државата со претставниците од АДКОМ, каде дискутираа за проблемите со кои се соочуваат и како до изнаоѓање на решенија за истите. Теми на дискусија беа:  имплементација на активности согласно Меморандум за соработка, млади професионалци во водниот сектор и нивна перспектива, подршка од страна на АДКОМ при аплицирање за проект за „Унапредувањена комуналните јавни услуги на општинските јавни претпријатија во Скопскиот регион -иновации во јавниот сектор од страна на Центар за економски анализи – ЦЕА ..