Донесена одлука по оглас бр.53

Донесена одлука по оглас бр.53

407
0
АКЦИЈА

По објавениот оглас број 53, донесена е конечна одлука целосната одлука можете да ја прочитате овде