Објаснувачки белешки со одлука за усвојување на годишната сметка за 2023 год. Објаснувачките белешки со одлука за усвојување на годишната сметка за 2023 год. моѓе да ги погледнете тука.

Финансиски извештаи за 2023 год. Финансиските  извештаи за 2023 год. може да ги погледнете тука.

Биланс за 2023 година Во прилог го објавуваме годишниот Биланс за 2023 година. Целосниот извештај може да го пoгледате овде

Годишен финансиски извештај за 2022

Во прилог го објавуваме годишниот финансиски извештај за изминатата 2022 година.   Во целост погледнете овде

Финансиски извештаи со одлуки за 2022

Во прилог ги објавуваме финансиските извештаи со до донесените одлуки за изминатата 2022 година   Целосниот прилог погледнете го овде

Годишни белешки со изјави за 2022

Во прилог ги објавуваме годишните белешки за изминатата 2022 година со изјави за истите . Во целост погледнете овде

Финансиски и годишен извештај 2021

За да го видете во целост финансискиот и годишниот извештај на ЈПКД Комуналец за 2021та година кликнете овде.

Финансиски извештаи 2020

За да го видете во целост финансискиот извештај на ЈПКД Комуналец за 2020та година кликнете овде.

Финансиски извештаи 2019

За да го видете во целост финансискиот извештај на ЈПКД Комуналец за 2019та година кликнете овде.

Објаснувачки белешки 2020

Објавени се објаснувачките белешки за годината 2020-та, за да ги погледнете кликнете овде