Финансиски и годишен извештај 2021

За да го видете во целост финансискиот и годишниот извештај на ЈПКД Комуналец за 2021та година кликнете овде.

Финансиски извештаи 2020

За да го видете во целост финансискиот извештај на ЈПКД Комуналец за 2020та година кликнете овде.

Финансиски извештаи 2019

За да го видете во целост финансискиот извештај на ЈПКД Комуналец за 2019та година кликнете овде.

Објаснувачки белешки 2020

Објавени се објаснувачките белешки за годината 2020-та, за да ги погледнете кликнете овде

Одлука за усвојување на годишна сметка 2020

За да ја погледнете одлука за усвојување на годишна сметка 2020 кликнете овде

Годишен извештај 2020

За да го погледнете годишниот извештај за 2020-та година кликнете овде

Финансиски извештаи 2020

За да го погледнете финансискиот извештај за 2020-та година кликнете овде