Генерално чистење на Спомен Костурницата

Генерално чистење на Спомен Костурницата

2188
0
АКЦИЈА

Денес, 28.03.2018 година, среда, одделението “Чистота” при јавното претпријатие за комунални дејности “Комуналец” започна акција за генерално чистење на Спомен Костурницата на ридот Самораница над градот. Акцијата ќе продолжи во текот на оваа работна недела.