Генерално чистење на Спомен Костурницата

Генерално чистење на Спомен Костурницата

2411
0
АКЦИЈА

Работни единици од одделенијата “Чистота” и “Градско Зеленило“ при јавното претпријатие за комунални дејности “Комуналец” започна акција за генерално чистење на Спомен Костурницата на ридот Самораница над градот. Акцијата ќе продолжи во текот на оваа работна недела. Оваа акција е во склоп на акивностите за одржување на спомен обележјата на територијата на Општина Струмица. Да се зачува генералната слика на најчиста општина во Македонија.