Генерално чистење на просторот околу Спортска сала „Парк“

Генерално чистење на просторот околу Спортска сала „Парк“

2009
0
АКЦИЈА

Во склоп на Годишната програма на одделението “Комунална хигиена“ работните еиници од одделението  при Јавното претпријатие за комунални дејности “Комуналец“,оваа работна недела вршат чистење и отстранување на отпадот од просторот околу Спортска сала „Парк“. Со потребната опрема се отстранува потешкиот смет да за просторот максимално да биде искористен.