Генерално чистење на населените места Добрејци и Градско Балдовци

Генерално чистење на населените места Добрејци и Градско Балдовци

1475
0
АКЦИЈА

Согласно годишниот план за генерално чистење на населените места на територија на општина Струмица за 2019 година, Одделението „Комунална Хигиена„ при Јавното претпријатие за комунални дејности „Комуналец“ изврши  акција во населените места Добрејци и Градско Балдовци. Извршено е генерално чистење, рачно и машински семетеа улиците  и се собра и подигна отпадот од јавните површини.