“Вертикални градини во Струмица”

“Вертикални градини во Струмица”

3250
0
АКЦИЈА

Еколошкото друштво Планетум во рамките на проектот финасиран од G1 програмата – Поддршка на ЛЕР –   Трансфер на здруженија и фондации од буџетот  на општина Струмица за 2017 година постави вертикална градина со димензии од 3 метри височина и 4 метри во должина, на плоштадот.Вертикална градина ќе биде хортикултурно уредена, а на истата има додадено и две клупи со должина од 1,5 метри кои ќе служат за одмор и релаксација на нашите сограѓани. Проектот се реализира во соработка со ЈПКД Комуналец Струмица и општина Струмица.