Акција за чистење на горниот дел од градот

Акција за чистење на горниот дел од градот

1810
0
АКЦИЈА

Во склоп на пролетната акција за генерално чистење на градот, денес 14.05.2018 година, понеделник, работна единица од одделението “Комунална Хигиена“ при Јавното претпријатие за комунални дејности “Комуналец“ извршија чистење и уредување на вегетацијата на улиците “5-ти Ноември“, “Ѓуро Ѓаковиќ“ и пресекот кај улицата “Ѓорче Петров“.