Активности за расчистување на ГТЦ Глобал

Активности за расчистување на ГТЦ Глобал

748
0
АКЦИЈА
За десетина дена трговските субјекти во неопожарениот дел на Глобал ќе почнат со работа. Завршуваат работите околу пазарот, холовите и чистењето на дуќаните. Овој дел и физички се одвои од оној што гореше, со помош на зид од гипс картон.
ЈПКД „ Комуналец„ со сите свои човечки ресурси и градежна механизација активно работеше и се уште работи во опожарениот дел, а во актвностите за санирање на штетите активно се вклучи општината како и неколку локални компании кои дадоа подршка со механизација и работници за што изразуваме голема благодарност – изјави Бранко Георгиев Раководител на Секторот Комунална хигена при ЈПКД „Комуналец„ Струмица.