Одлука по оглас 03/22

Врз основа на објавениот оглас 03/22, донесена е одлука за избор на кандидати.   Целонсата одлука можете да ја видете овде

ОГЛАС бр. 3/2022

Согласно Законот за вработени во јавниот сектор(Сл. весник на РМ бр.27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18 и Сл. весник на РСМ бр. 143/19)   ЈПКД Комуналец го објавува следниот оглас за вработување на неопределено работно време – целосниот оглас може да го видете овде

Одлука за избор на кандидати по оглас 01/2022

По објавениот оглас 01/2022, донесена е и официјална одлука од страна комисијата за селекција при вработување на ДПТУ Комуналец за избор на нови вработени на бараните позиции.   Целосната одлука можете да ја прочитате овде

Оглас бр. 1/22

  Врз основа на член 20-г и член 21 став 2 од Законот за вработени во јавниот сектор (Сл. весник на РМ бр.27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18 и Сл. весник на РСМ бр. 143/19), член 22 од Законот за работни односи, член 11 од Законот за измени и дополнувања на Законот за јавни претпријатија […]

ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

ЈПКД КОМУНАЛЕЦ – СТРУМИЦА ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ Потребни документи и информации на линкот : ЈПКД КОМУНАЛЕЦ СТРУМИЦА ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ