О Г Л А С за продажба на утврден расход на основни средства и опрема сопственост на ЈПКД“Комуналец“ – Струмицапо пат на јавно наддавање – Втор пат

Врз основа на Одлуката за продажба на утврден расход на основни средства и опрема по пат на јавно наддавање по втор пат  донесена од  Управниот одбор на ЈПКД“Комуналец“ – Струмица, број  02-6090/8  од 10.10.2023 год. Комисијата за спроведување на постапка за јавно надавање на ЈПКД“Комуналец“ – Струмица со седиште на ул.“Kлимент Охридски“ бр. 35б во […]

Одлука за избор на кандидати по оглас

Одлука за Избор на кандидати по оглас 

Донесена одлука по оглас бр.53

По објавениот оглас број 53, донесена е конечна одлука целосната одлука можете да ја прочитате овде

Одлуки по огласи за вработување

Почитувани , согласност Законот за административни работници, донесена е одлуката за вработување на административен работник во ЈПКД Комуналец – Стурмица.   Целоноста одлука можете да ја прочитате овде

Оглас за продажба по пат на јавно наддавање

По претходно утврден расход на основни средства и опрема сопственост на ЈПКД “Комуналец“ – Струмица се организира продажба по пат на јавно наддавање   Целосниот оглас можете да го видете овде.

ОГЛАС бр. 4/2022

ЈПКД Комуналец го објавуба огласот бр 4 за за вработување на неопределено работно време на даватели на јавни услуги и помошно –технички лица   Целосниот оглас можете да го видете овде

Одлука по интерен оглас бр.1 2022 година

Почитувани, одлуките по интерниот оглас распишан на дата 18 Октомври оваа година можат да се погледнат овде и овде

Интерен оглас бр.1 2022 година

Интерен оглас за унапредување на двајца административци.   Комплетнитот оглас можете да го видете овде Целосната пријава можете да ја видете овде

О Г Л А С за продажба на утврден расход на основни средства и опрема сопственост на ЈПКД“Комуналец“

ОГЛАС – јавно наддавање на расход по вонреден попис 2021 година -прв Огласот можете да го погледенете овде

Одлука по оглас 03/22

Врз основа на објавениот оглас 03/22, донесена е одлука за избор на кандидати.   Целонсата одлука можете да ја видете овде