Годишен извештај за барање на информации од јавен карактер за 2023 ГОД.

Квартален Извештај за период 01.01-30.06.2023

Во прилог го прикачуваме кварталниот извештај за ЈПКД Комуналец Струмица   За преглед кликнете овде

Квартален извештај 2023 година (прв квартал)

Финансиски извештај за прв квартал од 2023 година на ЈПКД Комуналец   Истиот е прикачен овде.

Извештај за сработеното од I – IХ МЕСЕЦ ’22

Според правилата на транспарентност, Јавното претпријатие Комуналец – Струмица го објавува извештајот за сработеното во периодот Јануари – Септември 2022 година.   Целосниот извештај можете да го погледнете овде

Квартален извештај 2022 година (трет квартал)

Финансиски извештај за трет квартал од 2022 година на ЈПКД Комуналец   Истиот е прикачен овде.

Квартален извештај 2022 година (втор квартал)

Финансиски извештај за втор квартал од 2022 година на ЈПКД Комуналец   Видете овде

Квартален извештај 2022 година (прв квартал)

Финансиски извештај за прв квартал од 2022 година на ЈПКД Комуналец   Видете овде

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ЈПКД “КОМУНАЛЕЦ” СТРУМИЦА ЗА 2021 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ЈПКД “КОМУНАЛЕЦ” СТРУМИЦА ЗА 2021 ГОДИНА

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ЈПКД “КОМУНАЛЕЦ“ СТРУМИЦА ЗА ПЕРИОД I – IX МЕСЕЦ 2020 ГОДИНА

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ЈПКД “КОМУНАЛЕЦ“ СТРУМИЦА ЗА ПЕРИОД I – IX МЕСЕЦ 2020 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ЈПКД “КОМУНАЛЕЦ” СТРУМИЦА ЗА 2020 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ЈПКД “КОМУНАЛЕЦ” СТРУМИЦА ЗА 2020 ГОДИНА