Чистење на долниот дел од каналот на „Крушевска Република„

ЈПКД „ Комуналец „ – Струмица изврши чистење на долниот дел од каналот на „Крушевска Република„ со што се превенира создавање на поплави од дождови наредниот период. Во акцијата е искосена соберена сета трева и растенија кои нараснале во летниот перод . Апелираме до сите граѓани кои живеат во овој дел на градот за посовесно […]

Изведба на нова одводна мрежа во Детската градинка во Градскиот парк

Екипа од Водовод и канализација при „ ЈПКД Комуналец „ Струмица завршува со поставување на нова атмосверска одводна канализациона мрежа во дворот на Детската градинка во Градскиот парк која моментално се реновира. Со изведувањето на овој зафат целиот околен простор како и двор на детската градинка ке се обезбеди од поплави и наноси на вода […]

Генерално летно чистење на долниот дел од каналот на „Крушевска Република„

ЈПКД „ Комуналец „ – Струмица започна со генерално летно чистење на долниот дел од каналот на „Крушевска Република„ со што се превенира создавање на поплави од поројни дождови во летниот период. Во акцијата е соберена и депонирана сета трева и исушени растенија кои беа претходно третирани со средство за сушење, сите нови израстоци на […]

Ноќно машинско чистење на улици

Покрај секојдневното чистење, метење и собирање на отпад ЈПКД „Комуналец„ започнува и со ноќно чистење и перење на улиците и тротоарите. За таа цел е набавена машина која врши целосно собирање на наталожената прашина и земја која во текот на денот е наталожена по коловозите и тротоарите, за потоа цистерна да изврши перење со вода […]

Посадување дрвја на булевар Ленинова

ЈПКД „Комуналец“ покрај пролетната акција за чистење на дивите депонии продолжува и со хортикултурно уредување на јавните површини низ Струмица. Со цел за поубав и поурбан изглед на градот освен уредување на кружните текови , деновиве се врши садење на стотина дрвја Манголија и Индиски јоргован по целата должина на зелените острови на булеварот Ленинова. […]

Изградба на одводнна канализација во Индустриска зона Струмица

ЈПКД „Комуналец„ деновиве започна со поставување на сливници за атмосверска канализација како и шахти за фекална канализација во индустртиската зона која се наога на излезот од Струмица према Просениково. Со ова комлетно ке биде функционален доводниот и канализациониот систем во оваа зона и ке се овозможи нормално фукционирање на постоечките и новите индустриски објекти во […]

Приклучување на населеното место Дабиле во канализациона мрежа

ЈПКД „Комуналец„ ги известува граѓаните на населеното место Дабиле дека започна со приклучвање на домаќинствата во канализационата мрежа. Приклучувањето започнува постепено улица по улица. Напоменуваме дека домаќинствата нема потреба да доаѓаат и да се пријавуват во ЈПКД „Комуналец„. Сите домаќинства редоследно како оди приклучувањето ќе бидат посетени од екипа на ЈПКД „Комуналец„ која на лице […]

Пошумување на излетничкото место Чам-чифлик

Во делот од Големата пролетна акција за чистење и уредување на општината, ЈПКД Комуналец започна и со пошумување и уредување на излетничкото место Чам Чифлик. Во акцијата е предвидено чистење и пошумување со 1000 дрвја Јавор кои ке придонесат оваа излетничко место кое е атрактивно со својата природа и убавина да добие уште подобар изглед. […]

Промена на водоводните цевки во каналот на Крушевска Република

Паралелно со работите за покривање на каналот на улица Крушевска Република, екипа од Водовод и Канализација при ЈПКД „Комуналец„ врши промена на старите гусани цевководи за вода со нови висококавалитетни цевки со што ке се овозможи поквалитетно водоснабдување на домаќинствата околу двете страни на каналот.

Обнова на делот за дотур на стока во ГТЦ Глобал

Покрај уредувањето на внатрешниот дел од ГТЦ Глобал екипа од ЈПКД Комуналец работи и на реновирање на делот за дотур за стока каде се вадат бекатонските плочки и ке биде поставен современ бетонски слој со кој ке се овозможи непречена дотур на стока во трговскиот центар, кој треба да започне со нормално функционирање во текот […]