Mашинско метење и миење на улиците во градот

Mашинско метење и миење на улиците во градот

2758
0
АКЦИЈА

Во насока на подобрување на хигиената, во рамките на редовното одржување на локалните улици и патишта, екипи од одделението “Механизација“ при Јавното претпријатие за комунални дејности “Комуналец“ со специјално возило “метлачка” извршено е машинско метење, како и миење со цистерна на улиците во градот.Линк до ЈПКД “Комуналец” Струмица / Facebook