Чистење на дворот на Нервното Одделение

Чистење на дворот на Нервното Одделение

1136
0
АКЦИЈА

Одделението “Комунална хигиена“ при ЈКПД ,,Комуналец,,  денес започна со чистење на дворот на Нервното Одделение ,  од каде што беше собран  отпад, шут од градежни материјали и разни други работи кои граѓаните несовесно го истурат во и околу дворот на болницата. Укажуваме постојано и со многубројни акции се обидуваме да ги одржиме чисти јавните површини но сепак треба да проработи и свеста кај граѓаните, да не го фрлат својот отпад на јавни површини туку  да го пријават во Одделението “Комунална хигиена“ при ЈКПД ,,Комуналец,, за да може истиот да биде навремено подигнат.