Тековно одржување на населените места

Тековно одржување на населените места

1959
0
АКЦИЈА

Работната единица од одделението  “Зеленило“ при Јавното претпријатие за комунални дејности “Комуналец“ континуирано врши одржување на јавните зелени површини во населените места на територија на Општина Струмица. Денес, 17.07.2018 вторник се  изведоа неколку акции за собирање отпадоци од улиците и јавните површини и уредување на истите во населено место Дабиље.