О Г Л А С за продажба на утврден расход на основни...

О Г Л А С за продажба на утврден расход на основни средства и опрема сопственост на ЈПКД“Комуналец“

226
0
АКЦИЈА

ОГЛАС – јавно наддавање на расход по вонреден попис 2021 година -прв


Огласот можете да го погледенете овде