ОГЛАС бр. 4/2022

ОГЛАС бр. 4/2022

363
0
АКЦИЈА

ЈПКД Комуналец го објавуба огласот бр 4 за за вработување на неопределено работно време на даватели на јавни услуги и помошно
технички лица


 

Целосниот оглас можете да го видете овде