Квартален извештај 2022 година (втор квартал)

Финансиски извештај за втор квартал од 2022 година на ЈПКД Комуналец   Видете овде

Квартален извештај 2022 година (прв квартал)

Финансиски извештај за прв квартал од 2022 година на ЈПКД Комуналец   Видете овде

Извештај за сработеното од I – IХ МЕСЕЦ ’22

Според правилата на транспарентност, Јавното претпријатие Комуналец – Струмица го објавува извештајот за сработеното во периодот Јануари – Септември 2022 година.   Целосниот извештај можете да го погледнете овде

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ЈПКД “КОМУНАЛЕЦ” СТРУМИЦА ЗА 2021 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ЈПКД “КОМУНАЛЕЦ” СТРУМИЦА ЗА 2021 ГОДИНА

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ЈПКД “КОМУНАЛЕЦ“ СТРУМИЦА ЗА ПЕРИОД I – IX МЕСЕЦ 2020 ГОДИНА

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ЈПКД “КОМУНАЛЕЦ“ СТРУМИЦА ЗА ПЕРИОД I – IX МЕСЕЦ 2020 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ЈПКД “КОМУНАЛЕЦ” СТРУМИЦА ЗА 2020 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ЈПКД “КОМУНАЛЕЦ” СТРУМИЦА ЗА 2020 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ЈПКД “КОМУНАЛЕЦ” СТРУМИЦА ЗА 2019 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ЈПКД “КОМУНАЛЕЦ” СТРУМИЦА ЗА 2019 ГОДИНА

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ЈПКД “КОМУНАЛЕЦ“ СТРУМИЦА ЗА ПЕРИОД I –XII МЕСЕЦ 2019 ГОДИНА

ПРЕЗЕМИ ТУКА: ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ЈПКД “КОМУНАЛЕЦ“ СТРУМИЦА ЗА ПЕРИОД I –XII МЕСЕЦ 2019 ГОДИНА

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ЈПКД “КОМУНАЛЕЦ“ СТРУМИЦА ЗА ПЕРИОД I –XII МЕСЕЦ 2018 ГОДИНА

ПРЕЗЕМИ ТУКА: ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ЈПКД “КОМУНАЛЕЦ“ СТРУМИЦА ЗА ПЕРИОД I –XII МЕСЕЦ 2018 ГОДИНА

Програма за работа на ЈПКД “Комуналец“ за 2018 година

Преземи тука:Програма 2018