ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ЈПКД “КОМУНАЛЕЦ” СТРУМИЦА ЗА 2021 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ЈПКД “КОМУНАЛЕЦ” СТРУМИЦА ЗА 2021 ГОДИНА

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ЈПКД “КОМУНАЛЕЦ“ СТРУМИЦА ЗА ПЕРИОД I – IX МЕСЕЦ 2020 ГОДИНА

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ЈПКД “КОМУНАЛЕЦ“ СТРУМИЦА ЗА ПЕРИОД I – IX МЕСЕЦ 2020 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ЈПКД “КОМУНАЛЕЦ” СТРУМИЦА ЗА 2020 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ЈПКД “КОМУНАЛЕЦ” СТРУМИЦА ЗА 2020 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ЈПКД “КОМУНАЛЕЦ” СТРУМИЦА ЗА 2019 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ЈПКД “КОМУНАЛЕЦ” СТРУМИЦА ЗА 2019 ГОДИНА

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ЈПКД “КОМУНАЛЕЦ“ СТРУМИЦА ЗА ПЕРИОД I –XII МЕСЕЦ 2019 ГОДИНА

ПРЕЗЕМИ ТУКА: ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ЈПКД “КОМУНАЛЕЦ“ СТРУМИЦА ЗА ПЕРИОД I –XII МЕСЕЦ 2019 ГОДИНА

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ЈПКД “КОМУНАЛЕЦ“ СТРУМИЦА ЗА ПЕРИОД I –XII МЕСЕЦ 2018 ГОДИНА

ПРЕЗЕМИ ТУКА: ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ЈПКД “КОМУНАЛЕЦ“ СТРУМИЦА ЗА ПЕРИОД I –XII МЕСЕЦ 2018 ГОДИНА

Програма за работа на ЈПКД “Комуналец“ за 2018 година

Преземи тука:Програма 2018  

Извештај за работата на ЈПКД “Комуналец“ за период I –XII месец 2017 година

Преземи тука: Извештај 2017  

Програма за работа на ЈПКД “Комуналец“ Струмица за 2015 година

PROGRAMA za 2015 godina – najnova od dekemvri

Програма за работа на ЈПКД “Комуналец“ за 2016 година

PROGRAMA 2016 KONECNA