Генерално чистење и оплеменување на јавните зелени површини на ул. “Ката Поцкова“

Генерално чистење и оплеменување на јавните зелени површини на ул. “Ката Поцкова“

1867
0
АКЦИЈА

Денес, 19 октомври, петок, работната единица при Одделението за управување и одржување на јавното зеленило при ЈПКД “Комуналец“ започнаа со акција на чистење и отстранување на целиот биоразградлив отпад на потегот на улицата “Ката Поцкова“. Во следниот период ке се изврши есенско хортикултурно оплеменување на овој простор.